ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ И ППП

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА И НАПРЕДОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОНТРОЛЕ ЛИСТЕ ЗАКАЗИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ

ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ САНИТЕТСКИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ПРАВИЛНИК О ЗАПОШЉАВАЊУ

Контакт:

 

Др Јохана Јоханесона б.б.

381 (35) 84 11 440

domzdravljarekovac@mts.rs