Стање средстава на дан 17.02.2019.
Стање претходног дана (16.02.2019.) 60,114.47
Уплата пазара (готовина) 750.00
Уплата пазара (готовина) 200.00
Уплата пазара (готовина) 2,157.00
Пренос од РФЗО - Енергенти - други део јануара 362,500.00
Ново стање (17.02.2019.) 425,721.47

Контакт:

 

Др Јохана Јоханесона б.б.

381 (35) 84 11 440

domzdravljarekovac@mts.rs